Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

ZZP-50/21 na Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi

http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/sukcesywna-dostawa-pakietow-czekolady-dla-zrownowazenia-wysilku-energetycznego-dla-honorowych-dawcow-krwi-postepowanie-znak-zzp-50-21/ 

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList