Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANYCH W ZGRZEWARKACH TYPU TSCD-ii DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin