Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH, WSKAŹNIKÓW DO NAPROMIENIOWYWANIA ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH, WSKAŹNIKÓW DO NAPROMIENIOWYWANIA ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin