Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań laboratoryjnych

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin