Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO (WINDA) W BUDYNKU RCKiK W SZCZECINIE, OBEJMUJĄCA ROZBIÓRKI, MONTAŻ NOWYCH PROWADNIC, MONTAŻ KABINY I SZAFY STEROWNICZEJ ORAZ NAPĘDU

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin