Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

PRASA AUTOMATYCZNA DO SEPARACJI ODWIROWANEJ KRWI NA SKŁADNIKI

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin