Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

Remont magazynu RCKiK w Szczecinie obejmujący pokrycie dachu, nowe ścianki działowe, posadzki, tynki, malowanie, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, c.o.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin