Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

MODERNIZACJA TRZECH WEJŚĆ DO BUDYNKU RCKIK W SZCZECINIE, PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO, OBEJMUJĄCA WYMIANĘ STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU, WZMOCNIENIE SCHODÓW, OKŁADZINY, WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin