Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ I ROZTWORÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin