Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

Zakup i wdrożenie systemu monitorowania warunków przechowywania krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w wybranych pomieszczeniach RCKiK w Szczecinie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin