Fundusze Europejskie ekrew

Fotka z Fotela 2023

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje (m.in. regulamin udziału)

Fotka z fotela 2023

Regulamin zabawy "Fotka z fotela”

I. DEFINICJE

  1. Organizatorem zabawy jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 80-82, 70-482 Szczecin, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Uczestnikiem zabawy, jest osoba, która w terminie wskazanym w punkcie II-1 Regulaminu prześle swoje zdjęcie pod postem (grafika zabawy) na profilu http://www.facebook.com/RCKiKSzczecin.

II. PRZEBIEG ZABAWY

  1. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.01.2023r i kończy 31.12.2023r.

  2. W celu wzięcia udziału w akcji Uczestnik może przesłać także swoje zdjęcie na adres: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl, wraz ze swoim imieniem na Wasze zdjęcia czekamy do końca aktualnego miesiąca, natomiast publikacja nadesłanych zdjęć pojawi się na profilu http://www.facebook.com/RCKiKSzczecin w nowym miesiącu.

  3. Na zdjęciu powinna znajdować się osoba w trakcie pobierana krwi lub jej składników, zdjęcie przedramienia (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, MPPK, Terenowe Oddziały)

  4. Polubi profil RCKiK Szczecin - http://www.facebook.com/RCKiKSzczecin

  5. RCKiK w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieopublikowania danego zdjęcia, bez podania przyczyny.

Udostępniając zdjęcie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na profilu firmowym RCKiK w ramach powyższego konkursu.

Udostępniając imię i nazwisko uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce RODO.