Fundusze Europejskie ekrew

Informacja dla krwiodawców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu 01 listopada 2021 r. oraz 11 listopada 2021 r., w siedzibie Regionalnego Centrum oraz Terenowych Oddziałach nie będzie pobierana krew i jej składniki.