Informacja Narodowego Centrum Krwi

Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu i zgodnie z zapotrzebowaniem.

W celu racjonalnego gospodarowania zasobami krwi i jej składników prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb.

Szczególnie ważna jest ścisła współpraca z publiczną służbą krwi w zakresie dostosowywania pobierania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania.

Dziękujemy za wielkie serca i pełną gotowość do honorowego oddawania krwi i jej składników. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie.

Informacje dodatkowe:

Kto może oddać krew i jej składniki? Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi „Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.”

Gdzie można oddać krew i jej składniki? Krew można oddawać w dowolnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziale Terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Mając na uwadze, że krwi nie można kupić ani wyprodukować, może ją ofiarować wyłącznie człowiek, serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do grona Honorowych Dawców Krwi i niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami.

image002.jpg