Minister Zdrowia - Adam Niedzielski

Życzenia od Ministra Zdrowa dla Krwiodawców