Świąteczne Życzenia od Dyrekcji RCKiK w Szczecinie

Życzenia od Dyrektor RCKiK w Szczecinie Ewy Kłosińskiej