Świeto Wojska Polskiego - 15.08.2022r.

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego od Dyr. RCKIK w Szczecinie p. Ewy Kłosińskiej.

299716604_5310899682327422_7094524067927732330_n.jpg