Fundusze Europejskie ekrew

Ważna informacja dla Krwiodawców

Informacja dla krwiodawców dot. pracy Centrum Krwiodawstwa, Terenowych Oddziałów oraz Akcji wyjazdowych 2021/2022