Fundusze Europejskie ekrew

Zajęcia edukacyjne dotyczące honorowego krwiodawstwa w SP NR 1 w Barlinku.

17 stycznia mieliśmy okazję gościć w SP Nr 1 w Barlinku. Zajęcia edukacyjne z zakresu honorowego krwiodawstwa spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i grona pedagogicznego. Uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi, kto może zostać Honorowym Krwiodawcom, jak wygląda proces oddawania krwi.